دانلود رایگان کتاب الکترونیکی من یک معلم هستم

من یک معلم هستم

من یک معلم هستم و با بیش از دو دهه حضور در کلاس درس .هر روز که میگذرد بیشتر به پیچیدگی های حرفه خود آگاه می شوم و این مساله حساسیت شغل مرا بیشتر گذشته به من نمایان می سازد